Thẻ

,

Tiếp theo turbot là sole và mực tươi. 12 chú sole chia làm 2 bữa thấy hơi thiếu. Mực thì hấp một ít, một ít xào xả ớt.

Sơ chế đồ ăn xong, cả nhà định đi dạo một tý. May mà nhà ngay cạnh biển, qua cái cổng sắt là đến bãi luôn.

Vừa ra đến biển thì Bibi chạy luôn xuống nước. Thế là xong ! Papa và Maman thay nhau về nhà lấy đồ. Hết cả đi dạo.

Chỉ có ăn với chơi. Vacances thích nhỉ !

Advertisements